Klachtenprocedure

Schade & Klachtenregeling

  • De danstherapeute is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of de behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt.
  • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Nederlandse Federatie Gezondheidzorg. Deze is te vinden op de  NFG website https://www.de-nfg.nl/index.html