Over Romanie

“Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in dans en beweging en in het bijzonder in de expressiemogelijkheden ervan.”

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in dans en beweging en in het bijzonder in de expressiemogelijkheden ervan. Ik heb de helende werking van dans en beweging op mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid zelf vaak ervaren. Dansen geeft me mijn vertrouwen in mijn eigen lichaam en daarmee in ‘mijzelf’ terug wanneer ik dat vertrouwen kwijt ben of kwijt dreig te raken. Daarnaast is mijn lichaam een prima “verklikker” in uiteenlopende situaties: als iets me niet lekker zit of als er mogelijk reden is om alerter te zijn, merk ik dat direct aan mijn lichaam. Dat gun ik mijn cliënten ook.” ~ Romanie Bosman                                        

Romanie Bosman

Beyond Dance, Praktijk voor Dans- en Bewegingstherapie, is opgericht door Romanie Bosman. Romanie is een gekwalificeerde en ervaren danstherapeute. Zij is afgestudeerd Master danstherapie bij Codarts in Rotterdam en gecertificeerd bewegingsanalist volgens het Laban/ Bartenieff Bewegingsysteem (LBMS). Ze volgde deze opleiding bij de bron: het Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies (LIMS) in New York.

Romanie gebruikt de Laban bewegingsanalyse als een duidelijk raamwerk binnen haar danstherapeutische sessies. Zij doet dit in de vorm van de door haar zelf ontwikkelde Laban-based Grounding Practice: “De Laban bewegingsanalyse is systematisch gericht op een breed scala aan bewegingsaspecten. Het is in mijn danstherapeutisch werk een krachtig diagnostisch instrument gebleken. Danstherapeutisch heb ik mij in mijn verdere specialisering ook graag laten inspireren door het werk van traumatherapeuten en onderzoekers als Dr. Peter Levine, oprichter van het Somatic Experiencing Trauma Institute, sensorimotor therapeuten, zoals Pat Ogden, PhD, oprichter van het Sensorimotor Psychotherapy Institute en Dr. Stephen Porges, psychiater, neurofysioloog, directeur van het Brain Body Center aan de universiteit van Illinois (VS) en ontwikkelaar van de Polyvagaal theorie.

Voor de essentie van mijn therapeutisch werk blijf ik altijd op zoek naar het wetenschappelijk kader waarbinnen therapeutisch werk begrepen kan worden. Ik blijf geïnteresseerd in objectieve en systematische onderzoeksmogelijkheden, waarbij niet alleen het intuïtief en uit eigen ervaring ‘weten’ dat het werkt telt, maar ook hoe het werkt. Vandaar ook mijn belangstelling voor het werk van Levine, Ogden en Porges”. 

Samenwerking

De danstherapeute Romanie Bosman werkt samen met de zorgverleners uit de eerste lijn  huisartsen (verwijzing en terugkoppeling in overleg met de cliënten), met praktijkondersteuners POH-Somatiek en POH GGZ, en eerstelijnspsychologen (generalistische GGZ).

De dans therapeutische praktijk heeft een vaste consultatie relatie met een psychiater en een klinisch psychologe tevens EMDR practitioner uit de specialistische GGZ.

Romanie Bosman maakt deel uit van een intervisiegroep voor danstherapeuten.

Romanie Bosman begeleidt stagiaires van de Master Danstherapie opleiding Codarts gedurende hun praktijk en onderzoek stage.

Romanie Bosman participeert in projecten die gestart zijn vanuit de Master Danstherapie opleiding van Codarts (Arts for Health projecten).

Romanie Bosman begeleidt stagiaires van de Laban Bewegingsanalyse opleiding AGAPE België gedurende hun praktijk en onderzoek stage.

Er is een samenwerkingsrelatie met de WMO Rotterdam (Gemeentelijke Sportregie en WMO RADAR ) bij de promotie van educatieve dans therapeutische projecten van Romanie Bosman in de Gimsel Academy (Cursusaanbod Beweging).

De meerwaarde van Dans- en bewegingstherapie bij traumaverwerking.

Romanie vertelt: “Voor de onderzoeksstage van mijn masteropleiding had ik een single case study opgezet rond danstherapie met een cliënt met PTSS. Tijdens de danstherapeutische sessies vond ik sterke aanwijzingen, dat verschillende klachten en symptomen waarmee de PTSS zich kenbaar maakte, te maken hadden met een verstoorde lichaamsbeleving. Ook leek er een direct verband te zijn met de traumatische ervaringen van deze cliënt. Voor mij alle reden me verder te verdiepen in lichaamsbeleving en de beleving van het ‘Zelf’ bij PTSS.  Een ander behandeltraject, waarin danstherapie werd gecombineerd met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gaf zulke bemoedigende resultaten, dat ik besloot mij verder te specialiseren tot gecertificeerd bewegingsanalist. In mijn praktijk ben ik me in het bijzonder gaan richten op cliënten met een trauma achtergrond bij het ontstaan van hun klachten en symptomen. Van belang hierbij is te weten dat niet alleen de door de meeste mensen erkende grote trauma’s als een traumatische ervaring kan worden gezien en beleefd. Maar ook dat ogenschijnlijk kleinere gebeurtenissen als traumatisch kunnen worden ervaren en tot PTSS kunnen leiden. Voor mij staat het inmiddels als een paal boven water, dat een op de Laban analysemethode gebaseerde bewegingstherapie écht van meerwaarde kan zijn bij traumaverwerking.”.