Tarieven & Vergoedingen

Tarieven

Tarievenlijst ( excl. 21% BTW )

Individuele danstherapie sessies
€ 85,- per uur
Diagnostische Laban bewegingsanalyse
€ 85,-
Leertherapie
€ 85,- per sessie
Therapeutisch verslag
€ 85,-
Oudergesprek (bij in behandeling zijnde kinderen)
€ 85,- per sessie

Thuis Behandeling bejaarden en mindervalide is mogelijk in overleg:

€ 85,- per sessie plus  € 0,35 reiskosten per km afstand praktijk (excl. 21 % BTW)

Zorgverlening is door de belasting vrijgesteld van BTW heffing.  Bij dienstverlening waaronder coaching, supervisie en begeleiding wordt 21 % BTW  berekend. De consulten worden op voorhand via de website of per pinbetaling na de sessie afgerekend. U ontvangt een nota per consult.

Vergoedingen

Dans- en bewegingstherapie behoort tot de erkende alternatieve therapieën of complementaire zorg onder het hoofdje vaktherapieën. Ze kan worden vergoed in een aantal sessies per jaar ( afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden ) via de aanvullende zorgverzekering.

De danstherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie. Lidnummer : 10518. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Zij is tevens Register lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) lidnummer: 8667. Deze vereniging is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De danstherapeute is Registertherapeut BCZ® licentienummer: 180146R. U kunt haar vinden op de zorgwijzer Vergelijk en Kies van de Coöperatieve VGZ.

Informatie over deze beroepsverenigingen, de FVB en het RBCZ kunt u vinden op www.nvdat.nl, www.fvb.vaktherapie.nl , www.de-nfg.nl en www.rbcz.nu

Voor in de behandelmogelijkheden geïnteresseerde cliënten is verwijzing via hun huisarts niet noodzakelijk maar het strekt tot aanbeveling. Verwijzing via Uw huisarts kan van invloed zijn op de vergoedingen van de therapie door Uw zorgverzekeraar.

Overige mogelijkheden voor vergoeding:

  • Persoon Gebonden Budget (PGB): Is U een PGB toegekend? In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden ten aanzien van de bestedingen van een PGB, die kunnen worden aangewend voor (zelf) zorg beperkt. Mogelijk kunt U toch (een deel van) de kosten danstherapie van uit Uw PGB betalen. Kijk voor meer informatie op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen.
  • Als Uw problematiek als arbeid gerelateerd is erkend, kunt een beroep doen op Uw werkgever voor vergoeding van de kosten. Gezien de te verwachten gezondheid bevorderende resultaten van danstherapie kan zo’n aanvraag worden gehonoreerd over het algemeen op indicatie van de bedrijfsarts.
  • Uitkering via het Schadefonds Geweldsmisdrijven is mogelijk: o.a. slachtoffer/ getuige zijn van diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, huiselijk geweld kunnen tot Posttraumatische Stress Stoornissen leiden. Ook traumatische vroegere ervaringen als slachtoffer van een zedenmisdrijf of incest kunnen vergoeding van danstherapie door het schadefonds mogelijk maken. Kijk voor meer informatie op: www.schadefonds.nl
  • Bijstandswet: als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet of maar gedeeltelijk vergoedt kun je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
  • Een aangepast tarief voor minder draagkrachtige zelf betalende cliënten is bespreekbaar.
  • De praktijk heeft geen wachtlijst. Een verwijsbrief van de huisarts met medische gegevens is niet noodzakelijk, maar kan behulpzaam zijn in de therapie.
  • De praktijk biedt U na afloop van de therapie de mogelijkheid tot het invullen van een Tevredenheidvragenlijst van de FVB/NVDAT: Dit is onderdeel van het in 2017 verplichte kwaliteitsstatuut voor de zorg. De ingevulde tevredenheidvragenlijst wordt in principe geanonimiseerd verwerkt. Je kunt hierop ook aangeven of de therapeut jouw ingevulde lijst mag inzien. https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek VVT