Lichaamsgerichte Coaching

“Als je lichaam zou kunnen spreken wat zou het dan nu zeggen?”

Lichaamsgerichte Coaching

Wil je beter gebruik maken van jouw capaciteiten, competenties en vaardigheden? Vanuit een steviger basis functioneren? De vrijheid voelen voluit te leven? Met een lichaamsgericht coaching traject bied ik je de mogelijkheid om je talenten te herkennen, te erkennen en tot ontplooiing te laten komen.

Wat is Lichaamsgerichte Coaching?

Lichaamsgerichte Coaching gaat ervan uit, dat je in de basis over alle talenten beschikt om effectief en naar tevredenheid te functioneren, zolang je jouw talenten maar kunt herkennen en er optimaal gebruik van weet te maken. Jouw lichaam, jouw bewegingstaal vormt bij Lichaamsgerichte Coaching het vertrekpunt. In beweging laat je als het ware je lichaam spreken. Zo wordt niet alleen waarneembaar wat je eigenlijk al over jezelf weet en wat je bewust kunt voelen, maar komen ook diepere talenten en verlangens én de blokkades die het volle gebruik van jouw talenten in de weg staan naar de oppervlakte. Anders gezegd: je wordt je bewust van de verbinding tussen lichaam en geest. Tussen lichaamstaal en het gesproken woord. Tussen wat je beweegt en wat je bezielt.

Hoe werkt Lichaamsgerichte Coaching?

Door middel van praktische oefeningen zoals gronding, ademhaling en ruimtebeleving word je je bewust van jouw lichaam en de signalen die jouw lichaam geeft. De vraag: “Als je lichaam zou kunnen spreken wat zou het dan nu zeggen?” wordt aan het begin en aan het eind van elke coaching sessie aan jou gesteld. Jouw antwoord op die vraag is de sleutel tot het bespreekbaar maken van jouw lichaamsbeleving.

Je leert gaandeweg je eigen lichaamstaal te verstaan. Lichaamstaal is beeldspraak in figuurlijke zin van wat letterlijk aan de orde is. Lichaamstaal bestaat uit bewegingsmetaforen en gebaren, die zekere overeenkomsten hebben met de in je lichaam opgeslagen informatie. Zo krijg je inzicht in bestaande overtuigingen en denkpatronen, coping stijlen en onderbelichte kanten van jezelf. Je leert luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft en herkennen wanneer je uit balans dreigt te raken / je rug recht probeert te houden maar uit het lood geslagen bent.  Een dieper contact met het lichaam betekent dieper contact met je ‘Zelf’.

In het coaching proces werken we dan ook onder meer aan:

  • Persoonlijke doelen inventariseren en helder formuleren
  • Persoonlijke kwaliteiten, talenten en kracht ontdekken en deze laten horen en zien
  • Belemmerend gedrag en denkpatronen verhelderen, onderzoeken en ombuigen
  • Balans tussen voelen, denken en handelen hervinden
  • Authenticiteit hervinden en komen tot zelfacceptatie
  • Nieuwe competenties en vaardigheden ontwikkelen, trainen en toepassen

Voor wie is Lichaamsgerichte Coaching bedoeld?

Lichaamsgerichte Coaching is er voor iedereen die de kwaliteit van leven en werk wil verbeteren en de in het lichaam besloten kennis wil ervaren en inzetten.