Bewegingsanalyse

“Om de uiterlijke beweging te kunnen begrijpen, moet men de innerlijke intentie of bedoeling achter de beweging begrijpen”. - Rudolf Laban

Bewegingsanalyse

Veel fysiek gevoelde klachten worden veroorzaakt door onverwerkte emoties, die blokkerend werken en spanning vasthouden in je lichaam. Dans- en Bewegingstherapie kan je helpen die blokkades en spanning op te heffen. In mijn praktijk doe ik dat aan de hand van de Laban Bewegingsanalyse (LMA). Dit is in Dans- en Bewegingstherapie één van de meest gebruikte methodes en voor mij als therapeut een onmisbaar instrument: het geeft niet alleen inzicht in innerlijke spanningen en onverwerkte emoties, maar ondersteunt ook het verwerkingsproces.

Wat is de Laban Bewegingsanalyse precies?

De Laban Bewegingsanalyse (LMA) is ontwikkeld door Rudolf Laban. Volgens hem is alles wat je van buiten laat zien (lichaamshouding en beweging) een weerspiegeling van je persoonlijkheid, je stemming, je gedachten en gevoelens: je lichaamstaal drukt uit, wat zich van binnen bij jou afspeelt. In deze Laban methode gaat de aandacht naar die lichaamstaal, verdeeld over vier hoofdcategorieën: Body, Effort, Shape en Space (BESS). Hierbij staat:

  • Body voor lichaam en lichaamsgebruik – welk deel van het lichaam beweegt?
  • Effort voor inzet en gebruik – welke bedoeling schuilt achter de beweging en komt dat ook tot uiting?
  • Shape voor vorm en vormgebruik – hoe wordt de ruimte rond het lichaam gebruikt?
  • Space voor ruimte en ruimtegebruik – hoe verplaatst iemand zich door de ruimte?

Wat kun je ermee?

Aan de hand van de Laban Bewegingsanalyse onderzoeken we samen hoe jij beweegt en hoe dit verweven is met jouw persoonlijkheid. Jouw lichaamstaal. Het ontdekken van je eigen bewegingspatronen, van oorzaak tot effect, is de eerste stap naar het leren kennen van de mogelijkheden van jouw bewegingen. Door een groter lichaamsbewustzijn en het verruimen van je lichaamstaal ontstaat bewegingsruimte en, van daaruit, mogelijkheden tot verandering.